నాకు నచ్చిన పుస్తకాలు

తెలుగు కథాభిమానులు “మా పసలపూడి కథలు” తప్పక చదివే ఉంటారు. వంశీ  గారు స్వాతి వార పత్రికకి రాసిన కథలు కథా ప్రపంచంలోనే ఒక విప్లవం అని చెప్పొచ్చు. కేవలం “మా పసలపూడి కథలు” చదవడానికే  స్వాతి వారపత్రికని  కొనేవారు అనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. గోదావరి అంటేనే అందం. ఇక దాని చుట్టూ ఉన్న గ్రామాల అందాల గురించి చెప్పాలంటే మాటలు చాలవు. అలాంటి ఒక అందమైన గ్రామమే పసలపూడి. వంశీ గారీ  ఊరు.

vamsi-kathalu

Continue reading

Parikini – ఒక పరిచయం

తనికెళ్ళ భరణి చాలా మందికి నటుడిగానో , దర్శకుడిగానో మాత్రమే తెలుసు. కానీ అయన నాటక రచయిత, కథ మాటల రచయిత కూడా అని కొంత మందికే తెలుసు. దర్శకుడు వంశీ తీసిన లేడీస్ టైలర్, శ్రీ కానక మహాలక్ష్మి రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ సినిమాలకి తనికెళ్ళ మాటలు, స్క్రీన్ప్లే అందించారు. అంతే కాదు అయన ఒక కవి కూడా.

అయన రాసిన పరికిణి పుస్తకం చాలా రోజుల క్రితం చదివా అందులోని కొన్ని కవితలు చదివినప్పుడు కంట నీరు రాక మానదు. Continue reading

“Meena” by Yaddanapudi Sulochana Rani: Book Review

The cover image and the blurb of a very old book caught my eye at my grandparents’ home one summer. On an impulse, I read the book. To my pleasant surprise, this two-part series turned out to be my most cherished read, which stayed with me long after, and there began my love affair with the author.

meena1andhramirchi

Yaddanapudi Sulochana Rani, her stories, her plots and her writing are such a delight. If you are interested purely in the tale, the narrative and the emotions, she is unparalleled. She makes you her slave, driving your emotions from love to extreme hate in a matter of a few pages. Continue reading

Kafka on the Shore – Review

“And once the storm is over you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. You won’t be sure, in fact, whether the storm is over. But one thing is certain. When you come out of the storm you won’t be the same person who walked in. That’s what this storm is all about.”

When you are greeted by such a quote in the 3rd page of the book you are reading, you know you are in for some ride. Continue reading

Sanjaya Baru’s “The Accidental Prime Minister”: Some Notes

“The Accidental Prime Minister: The Making and Unmaking of Manmohan Singh” generated plenty of public commotion when it was released, hardly coincidentally, in the midst of India’s general elections in 2014 – elections which signified the end to a particularly dismal term of Congress rule. The book was said to have confirmed what the entire nation seemed to have assumed all along – that Manmohan Singh was a weak PM who had to kowtow to Congress party supremo Sonia Gandhi. Continue reading