నాకు నచ్చిన పుస్తకాలు

తెలుగు కథాభిమానులు “మా పసలపూడి కథలు” తప్పక చదివే ఉంటారు. వంశీ  గారు స్వాతి వార పత్రికకి రాసిన కథలు కథా ప్రపంచంలోనే ఒక విప్లవం అని చెప్పొచ్చు. కేవలం “మా పసలపూడి కథలు” చదవడానికే  స్వాతి వారపత్రికని  కొనేవారు అనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. గోదావరి అంటేనే అందం. ఇక దాని చుట్టూ ఉన్న గ్రామాల అందాల గురించి చెప్పాలంటే మాటలు చాలవు. అలాంటి ఒక అందమైన గ్రామమే పసలపూడి. వంశీ గారీ  ఊరు.

vamsi-kathalu

Continue reading

గ్రామాలు, నాడు… నేడు…

==కలలకొచ్చె కండ్లనిండా
ఊరికాడి చెట్టు నీడ…
సల్ల గాలి గట్టు కాడ…==

~   వాకిట్ల అలికిన బర్లపేడ…
దొడ్ల కట్టిన ఆవు దూడ…
పాల పిట్టలు పాట పాడ…
మేక పిల్లలు ఆటలాడ…  ~

== కళ్ళు తెరిసి ఇయ్యాల సూడు దేవుడా ఇది ఎంత తేడ…
మారిపాయె వూరు వాడ…
కానరావు పిట్టల జాడా…==

~ కూలుతున్న బావులు…
బక్కచిక్కిన ఆవులు…
దలార్ల చేతుల పావులు…
దినాము రైతుల సావులు… ~

== పైస కోసం కౌలు రైతు దిక్కులన్నీ దేవులాడ
పుస్తెలమ్మి వాడు తెచ్చే అప్పు సావుకారు కాడ… ==

~సల్లినాడు పురుగు మందు లెక్కలేక ఆడ ఈడ…
రైతన్న మీద అలిగి దేవుడు చుక్క అయిన రాల్చడా… ~

==చినుకు రాక…
ఆశ పోక…
కాపు కాసే చివరి దాక…==

~ మిత్తి మీద మిత్తి గట్టే
ఇంట్లకెల్లి యెల్లగొట్టె…
ఊపిర ఆడక గొంతు పట్టె…
సావుకారా  వేటగాడా…~

~ పంట పాయె…
బతుకు మొత్తం అయ్యో రామ ఆగమాయే
రైతులిందరు రాలుతుంటే…
మనకు చీమ అయినా కుట్టదాయే  ~

sugarcane-223437_960_720

==నిద్రలెసి నేటి తరము…
మధనపడితే నిరంతరము…
నిర్వహించి  కనీస ధర్మము…
కారా వారే ఊరి వరము… ==

~కాదు కాదు  సాగు భయము
ఇస్తే మనము నిండు అభయము
చేతనయిన సాయము
వెలిగిపోవు వ్యవసాయము ~

~పచ్చ చీరలో ముద్దు గుమ్మలు
పల్లెలేరా పట్టు కొమ్మలు…
అన్నము పెట్టు అన్నపూర్ణలు…
దేశానికే అసలు సొమ్ములు… ~

 

Andhra Mahabharatamu Part 1: How It Laid The Foundation For Telugu Literature

(Read Part 2 of this series here.)

Whenever the Vedic legacy faces a crisis, the fifth Veda, which is the Mahabharata, takes a new shape to redefine Dharma.

This is a loose translation of a statement made in the preface to the Andhra Mahabharatamu edition by Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD). The conditions that led to the composition of Andhra Mahabharatamu validate the quote. The Telugu version of the epic Mahabharata has a unique distinction of being composed by not one, but three poets belonging to three different generations. It took close to 300 years for this book to reach completion. These three poets are collectively called as Kavitrayam (“Poet Trinity”) among the Telugu literary sphere. The scope of this post is to observe the conditions that inspired each of the poets to take up this work. Continue reading

Free thinkers

We have a voice everywhere these days. Internet and social media has made activists out of most of us and we hold strong opinions on a range of issues. The definition of intellectual has changed, ‘liberal’ tag has become a subject of mockery and I don’t think many of us really understand what it means to be free. Continue reading